PlayStation 5 và Xbox dự đoán khởi đầu khó khăn

Mặc dù đã công bố ngày phát hành và rất được mong chờ, nhưng cả PlayStation 5 và Xbox mới nhiều khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian đầu do chúng thiếu đi sức hút cần thiết. 1. Quá ít tựa game mới. Nếu bạn mua một máy chơi game về mà …