Những dấu hiệu cho thấy bạn đã chán game (phần 2)

Hãy tiếp tục tìm hiểu tiếp những dấu hiệu cho thấy bạn đang bắt đầu chán game. Thực hiện nhiệm vụ trong game là một gánh nặng Với những game thủ đầy đam mê thì thực hiện nhiệm vụ trong game là một niềm vui, niềm hứng khởi và luôn có một sự thôi thúc …